Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/Słupsk zaprasza na: 1. Egzaminy PT 2. Egzaminy BH 3. Egzaminy IGP 4. Testy psychiczne Testy i egzaminy planowane są na 22,23.10.2022. Miejsce: Park Kultury i Wypoczynku ul. Rybacka 8, Słupsk Uwaga: Termin i godzinę rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów podamy uczestnikom oddzielnie. Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz. Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: info@zkwp.eslupsk.pl z dopiskiem: PT-, BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście. W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko właściciela psa oraz przewodnika, adres własciciela, imię, przydomek, rasę i datę urodzenia psa, nr. PKR, nr rejestracji oddziałowej, nr czipa. Opłata startowa za jednego psa wynosi: PT -150zł, BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł Wpłaty prosimy wysyłać na konto bankowe Oddziału Słupsk nr: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914 Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja: Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie imprezy przed rozpoczęciem egzaminów. Dokonujący zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi na egzaminach regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny. UWAGA: W związku z zaostrzającym się stanem zagrożenia epidemią coronavirusa, uczestnicy egzaminów i testów zobowiązani są do zachowania ostrożności i odpowiedniego odstępu od innych osób. W miejscu egzaminów mogą jednocześnie przebywać wyłącznie osoby obsługujące egzamin, sędzia , pozorant oraz przewodnik z psem. Dodatkowe informacje: Wojciech Oleszczuk tel. 602444517

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23/9 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
piątek: 16:30 - 19:00

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP