REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO
1. Ranking prowadzony jest pod patronatem Związku Kynologicznego Oddział Słupsk
2. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach w kraju i za granicą , a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie wygrywających psów oraz ich właścicieli.
3. W rankingu mogą brać udział psy i suki zarejestrowane w ZkwP , Oddział Słupsk ,których właściciele mają opłaconą składkę za rok bieżący ( składka członkowska w ZKwP)
4. Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy, liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. (rok 2022)
5. Do Rankingu można zgłaszać psy i suki, które wzięły udział w wystawach w danym roku wystawowym . Pod uwagę brane są wystawy wszystkich rang organizowane pod patronatem FCI i wszystkich organizacji współpracujących z FCI w kraju i za granicą .
6. Punktowane będą również uzyskane w danym roku tytuły Młodzieżowego Championa i dorosłego Championa , Grand Championa kraju oraz Championa Weteranów i interchampiona
7. Deklaracja przystąpienia do rankingu wiąże się z zobowiązaniem przekazania kserokopii opłaty za składkę członkowska na bieżący rok ,kart ocen wraz z wyliczonymi punktami według podanej tabeli.
8. Do wyliczenia punktów za dany rok brane jest maksymalnie 7 ( siedem) wybranych przez właściciela psa wystaw.
9. . Punkty zdobyte na wystawach organizowanych przez Oddział Słupsk liczone są podwójnie
9. Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach :
- Najlepsze Młodsze Szczenię
- Najlepsze Szczenię
- Najlepszy Junior
- Najlepszy Weteran
- Najlepszy Dorosły Pies/Suka
10. Z każdej grupy zostaną wyróżnione po 4 psy z największą ilością uzyskanych punktów ( w każdej kategorii wiekowej oraz 5 psów z największa ilością punktów z wszystkich grup
10. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone na na stronie oddziału do dnia 05 marca 2023
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 15.02 .2023!!!!
Zgłoszenia wysyłamy na adres meilowy ( do 2osób które będą sprawdzały punktację)
1 Teresa Deik- paula01@wp.pl
2 Wojciech Oleszczuk oleszczuk_sznaucer@interia.pl
„punkty za zdobyte w 2022r. tytuły mł. Ch, dorosłego Ch. kraju, grand Championaty i Ch. weteranów -100 pkt. Za tytuł Interchampiona 200 pkt
 

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23/9 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
czwartek: 16:30 - 19:00

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP