UWAGA - 20 stycznia mija ostateczny termin składania deklaracji podatkowej PIT-6

Prowadzenie hodowli psów rasowych wiąże się z koniecznością płacenia z tego tytułu podatku. Każda osoba posiadająca co najmniej jednego psa lub sukę z uprawnieniami hodowlanymi zobowiązana jest do złożenia do 20 stycznia deklaracji PIT-6, określającej wymiar zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej Tak więc hodowcy którzy jeszcze nie złożyli deklaracji na 2019 rok muszą się spieszyć. Kwota podatku jest bardzo niska i lepiej dopełnić tego obowiązku niż narazić się potem na kary.

Deklaracja PIT-6 złożona w styczniu 2019 roku określa wysokość zaliczek na ten rok, a ostatecznie cały rok podatkowy rozlicza się na PIT-36 do końca kwietnia 2020 roku.

Obowiązek złożenia PIT-6 nie dotyczy tych osób, które rozliczają hodowlę na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
piątek: 16:30 - 19:00

tel. / fax: 59 841 47 84

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP