Warszawa, 27.02.2017

L. Dz. 514/2017

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

WSZYSTKIE ODDZIAŁY

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem
początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z
prośbą, aby hodowcy  weryfikowali u lekarzy weterynarii numer
mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem
900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy,
którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy
Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z
Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju
pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z
kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych -  przy
rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.

MIKROCHIPY W POLSCE POWINNY ZACZYNAĆ SIĘ OD NUMERU 616.

Prosimy przekazać informację Kierownikom Sekcji oraz poinformować
hodowców i lekarzy weterynarii, z którymi Państwo współpracujecie.

W imieniu GKH ZKwP

Sekretarz GKH
Joanna Szymczyńska

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
piątek: 16:30 - 19:00

tel. / fax: 59 841 47 84

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP