PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE:

 

TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI DLA ASYSTENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 28 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

TEORETYCZNY EGZAMIN DLA SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH PRAGNĄCYCH ROZSZERZYĆ UPRAWNIENIA SĘDZIOWSKIE ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

MIEJSCE OBU EGZAMINÓW: HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND, 00-522 WARSZAWA, ULICA KRUCZA 28.

GODZINA ROZPOCZĘCIA OBU EGZAMINÓW: 10.00

DOKUMENTY, ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAPISANYMI W REGULAMINIE SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW, ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ ZWIĄZKU:

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/

Regulamin_sedziow_i_asystentow_kynologicznych.pdf 


NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZA POŚREDNICTWEM MACIERZYSTEGO ODDZIAŁU DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

OPŁATĘ ZA EGZAMIN SĘDZIOWSKI TEORETYCZNY W WYSOKOŚCI 150,00 ZŁOTYCH NALEŻY WNIEŚĆ W TYM SAMYM TERMINIE NA KONTO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP:

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116 

WRAZ Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI, IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO, ADRES ZDAJĄCEGO.

NA EGZAMIN NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI ORAZ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ Z POTWIERDZENIEM OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA BIEŻĄCY ROK.

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
piątek: 16:30 - 19:00

tel. / fax: 59 841 47 84

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP